Verkiezingsprogramma

Via onderstaande link kan met het verkiezingsprogramma 2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in...

Lees meer...

Standpunten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de standpunten van Amsterdam Sociaal. Klik hieronder op de letter naar...

Lees meer...

BeginselManifest

Wat is links? Wat is rechts? Heeft het Socialisme de wijsheid in pacht? Mag een Liberaal een...

Lees meer...
Noord/Zuid lijn PDF Afdrukken E-mail
Standpunten - N
Dankzij gemeentelijk wanbeleid zit Amsterdam met een financiële strop opgescheept; de Noord/Zuid lijn. Hoewel in eerste instantie het project op 300 miljoen werd begroot, is gebleken dat de gemeente de Amsterdammer verkeerd heeft voorgelicht en de kosten in werkelijkheid drie miljard euro blijken te zijn. Waar de zittende partijen volgens planning in maart verder gaan met boren en waar nieuwe protestpartijen vol gaan voor het stoppen van de Noord/Zuid lijn, ziet Amsterdam Sociaal beide oplossingen als onrealistisch en zeer nadelig voor de Amsterdammer.

Wanneer gekozen wordt voor het scenario van de gemeente, brengt dit vele risico’s met zich mee. De voornaamste conclusie van de onafhankelijke enquêtecommissie is dat de risico’s, gevaren en gevolgen vooraf niet goed onderzocht zijn. Ook is gebleken dat op veel plaatsen waar de Noord/Zuid lijn geboord zal worden er nooit bodemonderzoek is gedaan. Zodoende kan de gemeente niet weten welke risico’s er voor Amsterdam aan verbonden zitten. Nu willen ze toch in maart wederom gaan boren, met alle mogelijke gevolgen van dien. Een gemeente die een dergelijk besluit neemt, heeft absoluut geen binding met de stad.

Wanneer het scenario van de protestpartijen wordt gevolgd, zal dit ook negatieve gevolgen voor de stad hebben. Stopzetten van de Noord/Zuid lijn brengt sowieso een miljardenschuld met zich mee. Bovendien zijn er door de politici contracten afgesloten, waar niet zomaar onder vandaan kan worden gekomen en is het boren op veel plaatsen al begonnen. Ook is een goede metroverbinding essentieel voor de wereldstad die Amsterdam hoort te zijn, daarom ziet Amsterdam Sociaal wel degelijk voordelen bij een goed metronet. Waar stoppen dankzij de gemeenteraad geen reële optie meer is, ook niet bij een wisseling van de macht omdat er getekende contracten liggen, waar doorgaan ook geen optie is door de gevaren, kiest Amsterdam Sociaal voor een andere oplossing.

Amsterdam Sociaal wil dat de werkzaamheden aan de Noord/Zuid lijn voorlopig stil blijven liggen. Als eerste dient er een goed onafhankelijk onderzoek door experts te worden uitgevoerd over de gevaren voor de stad. Tot die tijd kan het gedeelte Noord – CS worden voltooid. Pas wanneer de gevaren en de gevolgen van het boren en de aanleg duidelijk zijn, kan er weer geboord worden. Dit kan nooit al duidelijk zijn in maart, zoals de gemeente beweerd. Wanneer er vervolgens een goede risicoanalyse is gemaakt zal het overige traject worden gebouwd, maar dan gefaseerd. Momenteel begint de gemeente de hele stad om te ploegen. Amsterdam Sociaal ziet liever dat de route stapsgewijs wordt afgebouwd. Dus eerst beginnen met het Rokin, daarna Vijzelgracht, de Pijp etc.

Door het gefaseerd voltooien van de Noord/Zuid lijn zullen de kosten en de risico’s over een langere periode worden verdeeld. Hoewel de aanleg van deze lijn dan enkele jaren langer zal duren, zullen de kosten op deze manier worden verspreid, waardoor Amsterdam geld bespaard. Ook zal dankzij de gefaseerde bouw er minder personeel nodig zijn, zodat hier ook veel kosten bespaard zullen worden. De risico’s voor Amsterdam zullen dankzij deze methode ook afnemen, omdat het voor iedereen een nieuw proces is; stap voor stap zal men de werkzaamheden perfectioneren, wat minder fouten tot gevolg heeft.

Hoewel de Noord/Zuid lijn nooit op deze manier tot stand had mogen komen, zit Amsterdam er dankzij de gemeenteraad mee opgescheept. Amsterdam Sociaal vindt stoppen, vanwege de financiële gevolgen niet als optie. Ook is verder gaan met de Noord/Zuid lijn niet reëel, dankzij de gevaren. Daarom pleit Amsterdam Sociaal voor: stilleggen en gefaseerd verdergaan na goed onderzoek.

 

Hoe Sociaal ben jij?

Binnen 10 vragen weet je of je bij Amsterdam Sociaal past

Klik op bovenstaand logo om de test te starten.

ASO Contact

Amsterdam Sociaal
Postbus 14882
1001 LJ Amsterdam

KvK: 34343837


Email ons